Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan sähkölukkojärjestelmän käyttö taloyhtiössä ei vastannut tietosuojalainsäädäntöä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, minkä perusteella kansallisella lainsäädännöllä voidaan täydentää ja täsmentää asetuksessa nimenomaan määriteltyjä seikkoja. Yleistä tietosuoja-asetusta täsmentää kansallinen tietosuojalaki, jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Tietosuoja-asetuksen sääntelyyn perustuen apulaistietosuojavaltuutettu antoi ratkaisun, joka...