Kameravalvonta taloyhtiössä

Mediassa puhuttaneiden murtoaaltojen, asuntomurtojen tilastollisesti kasvaneen määrän ja kameravalvontajärjestelmien hintojen laskun myötä taloyhtiöiden harjoittama videovalvonta on yleistynyt. Mitä taloyhtiön tulee huomioida ottaessaan kameravalvonnan käyttöön? Kameravalvonnan yleistymisestä huolimatta sen käytölle ei ole olemassa erityissäännöksiä, vaan kameravalvontaan sovelletaan pääasiassa tietosuojalainsäädäntöä ja rikoslakia....