Ajankohtaista

Kohti fossiilitonta liikennettä – uusi laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista taloyhtiöissä

Uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa luo uusia velvoitteita taloyhtiöille. Lailla pyritään edistämään Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali jo vuonna 2035, mikä on huomattavasti aikaisemmin kuin EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite. Uuden lain taustaa Eduskunta hyväksyi 16.10.2020 pitkään valmistellun lain...

Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan sähkölukkojärjestelmän käyttö taloyhtiössä ei vastannut tietosuojalainsäädäntöä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, minkä perusteella kansallisella lainsäädännöllä voidaan täydentää ja täsmentää asetuksessa nimenomaan määriteltyjä seikkoja. Yleistä tietosuoja-asetusta täsmentää kansallinen tietosuojalaki, jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Tietosuoja-asetuksen sääntelyyn perustuen apulaistietosuojavaltuutettu antoi ratkaisun, joka...

Huoneistokohtaista vedenmittausta ja laskutusta koskeva lakiuudistus

Vuoden 2020 lopulla astuu voimaan lakimuutos, jolla pyritään edistämään energiansäästöä ja ohjaamaan kulutusta energiatehokkaammaksi. Taloyhtiön näkökulmasta lakimuutos tulee vaikuttamaan erityisesti vedenkäytön laskuttamiseen, sillä jatkossa veden laskutuksen tulee perustua todelliseen mitattuun kulutukseen. Lisäksi uusiin, monen asunnon rakennuksiin, on asennettava etäluettavat huoneistokohtaiset...